INOVACE 2016

Asociace inovačního podnikání v ČR ve spolupráci se svými členy a partnery pořádá již 23. ročník INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. 

Součástí týdne bude:

  • 23. ročník mezinárodního sympozia INOVACE 2016 - Sympozium je věnováno koncepčním otázkám inovačních procesů, inovačního podnikání, Systému inovačního podnikání v ČR, inovační infrastruktuře ČR a regionální inovační infrastruktuře, regionálním inovačním strategiím, vědeckotechnickým parkům, transferu technologií, technologickým platformám a klastrům, komercializaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací, inovačním produktům a jejich financování, Technologickému profilu ČR, ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, materiálovému inženýrství, přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání, zahraniční spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, výsledkům rámcových programů EU, strukturálních fondů EU 2014+ a programům mezinárodní vědeckotechnické spolupráce se zaměřením na programy EUREKA a Eurostars a výsledkům řešených projektů.
  • 23. ročník veletrhu invencí a inovací - V rámci mezinárodního veletrhu invencí a inovací (formou roll-upů) budou prezentovány výsledky výzkumu, vývoje a inovací tuzemských a zahraničních vystavovatelů. Cílem je představit produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2016, výsledky výzkumné a vývojové činnosti, vědeckotechnické
    parky v ČR a projekt SPINNET, úspěšné řešitele projektů v rámci programů EUREKA a Eurostars, výsledky firem, které se úspěšně podílejí na tuzemských programech výzkumu a vývoje, tuzemské a zahraniční partnery AIP ČR, z.s.
  • 21. ročník Ceny Inovace roku 2016 - Kritéria soutěže budou v roce 2016 uveřejněna v odborném časopise Inovační podnikání a transfer technologií, příloha Transfer technologií, budou umístěna na web AIP ČR, z.s. spolu s pokyny k vyplňování přihlášek (www.aipcr.cz). Soutěže se může zúčastnit každá firma se sídlem v ČR. Přihlášený produkt musí být průkazně využíván (výrobek, případně služba jsou uvedeny na trh, technologický postup je zaveden v praxi).

Místa konání:

  • Český svaz vědeckotechnických společností, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1
  • Hotel International Prague, Koulova 15, Praha 6
  • Valdštejnský palác, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnská 4, Praha 1

Více informací naleznete na stránkách Asociace inovačního podnikání ČR.

 

Zdroj: www.aipcr.cz