Inovační ekosystém

Inovační ekosystém


Budujeme inovační ekosystém.

Vytváříme tím vhodné podmínky pro konkurenceschopné znalostně intenzivní podnikání.


Podporujeme inovační podnikání, vytváříme příznivé prostředí pro zakládání nových inovačních firem a rozvoj těch stávajících. To vše doplňujeme kvalitními poradenskými službami, stále se rozvíjející infrastrukturou a zajímavými nabídkami pro investory.


Jsme aktivní součástí sítě propojující hlavní aktéry v regionu


PROČ? 

Když vztahy mezi sektory fungují a všichni táhnou za jeden provaz, region roste a lidem se v něm žije lépe. Firmy prosperují a ekonomika je zdravá.

JAK?

Tým Smart akcelerátor koordinuje Regionální inovační strategii (RIS JK), díky které spolu komunikuje akademická sféra, veřejný sektor, firmy i neziskové organizace.