Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI: Prostředí a aktéři

Dvoudenní workshop (MODUL 1) s názvem Prostředí a aktéři VVI se koná v Pardubicích 11. a 12. 4. 2017 v rámci komplexního dvouletého vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pořádá společnost alevia ve spolupráci se svými partnery.

MODUL 1 se kromě aktérů a prostředí v oblasti VVI zaměří také na strategické dokumenty a materiály, základní statistiky a mezinárodní srovnání a foresight přístupy v oblasti V&V.

Podrobné informace o obsahu, harmonogramu, lektorech MODULU 1 najdete na webu společnosti Alevia

Vzdělávací program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz