Konference 10 Years of Excellent Ideas

Technologické centrum AV ČR  pořádá při příležitosti 10. výročí založení Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC) konferenci 10 Years of Excellent Ideas. Konference se bude konat 15. března 2017 v Praze a 16. března 2017 v Brně.

Akcí se zúčastní čelní představitelé ERC a českých institucí: člen vědecké rady ERC prof. Tomáš Jungwirth, bývalý místopředseda a zakládající člen ERC prof. Pavel Exner,  náměstek místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace dr. Arnošt Marks, předsedkyně GA ČR dr. Alice Valkárová, nově jmenovaná předsedkyně AV ČR, prof. Eva Zažímalová, a další. Účastníci budou mít možnost diskutovat s českými řešiteli grantů ERC, kteří představí svůj špičkový výzkum i s hodnotiteli těchto projektů. Součástí konference v Praze je panelová diskuse, jejímž hlavním tématem bude podpora excelence a mladých talentovaných vědců na českých institucích.

Více informací a možnost registrace naleznete na stránkách HORIZONT 2020.

Zdroj: www.rko-era.cz