Konference Energetické úspory 2020

Zveme Vás na konferenci a technologickou burzu Energetické úspory 2020, která se uskuteční 25. 4. 2017 v Písku. Kromě informací, které načerpáte v průběhu zajímavých přednášek, budete mít příležitost setkat se „tváří v tvář“ s přednášejícími či ostatními registrovanými a odstartovat tak svou budoucí spolupráci. Zúčastněné firmy přestaví technologie, které jsou na trhu k dispozici.

Standard pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie vycházející z evropské normy, bude od roku 2020 povinný pro všechny budovy!

Co lze nebo naopak nelze neočekávat od termínu "budova s téměř nulovou spotřebou energie", jak nejlépe zajistit optimální energetickou soběstačnost budov a návratnost investic do technologií nebo jak zajistit zdravé energeticky úsporné a ekologické bydlení?

„Nejlevnější a nejšetrnější energie je ta, která se vůbec nevyrobí!“

Spotřeba energie v domech je významnou položkou ve spotřebě celkové. Cesta k energetické nezávislosti vede přes snížení spotřeby úsporami a nahrazení klasických zdrojů obnovitelnými zdroji.

  • Jak zajistím téměř nulovou spotřebu energie v různých typech staveb?
  • Jak nejlépe splním požadavky nové normy?
  • Jak si nejlépe vyrobím vlastní energii z obnovitelných zdrojů?
  • Jak nejlépe si energii uložím pro svou vlastní spotřebu?
  • Jak mi zajistí inteligentní řízení úsporu energie?
  • Jaké nejnovější technologie a materiály mohu na trhu najít?
  • Jak zajistím zdravé prostředí v domě s nulovou spotřebou energie?
  • Jak mohu optimálně financovat dům s nulovou spotřebou a nové technologie? Mohu získat dotaci?

Pokud si kladete stejné otázky, přijeďte o nich diskutovat s nejpovolanějšími odborníky nebo zástupci firem dodávajících na trh nové technologie!

Podmínky pro prezentující firmy:

Firma prezentující své řešení bude mít prostor v hlavním přednáškovém sále pro svou prezentaci, bude mít k dispozici místnost pro svůj worskhop, zajištěné místo pro prezentaci svého řešení, umístění svého posteru, propagačních materiálů, promítání svého propagačního videa na obrazovkách a další.

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

Více informací naleznete na http://www.energetickeuspory2020.cz.

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz