Kontakty a spolupráce

Jedním z důležitých prvků nastartování úspěšné realizace svých podnikatelských záměrů je navazování kontaktů a spolupráce napříč celým spektrem podnikatelské činnosti.

Česká biotechnologická platforma – CEBIO

Česká biotechnologická platforma – CEBIO představuje národní technologickou platformu (NTP) v oblasti biotechnologií a jejich využití, s cílem identifikovat a hájit zájmy v této oblasti, prosazovat je na evropské úrovni, propojovat výzkum a průmysl, resp. realizovat aplikační vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Záměrem je také lepší uplatnění a zvyšování kvalifikace studentů, výzkumných pracovníků a dalších expertů v oboru.

Národní technologická platforma pro bioplyn

Česká bioplynová asociace (CzBA) byla založena v lednu 2007 s posláním stát se národní technologickou platformou pro oblast výroby a využití bioplynu. CzBA nyní sdružuje více jak 60 členů včetně předních vědeckovýzkumných institucí, dodavatelů a výrobců technologií, provozovatelů bioplynových stanic a dalších expertů nejen z České republiky.

Coworking centrum České Budějovice

Coworking centrum České Budějovice (CC ČB) je první coworkingové centrum v Českých Budějovicích, kde mají členové možnost pracovat na svých projektech a získávat nové kontakty pro své podnikání nebo své projekty. Hlavním cílem je vytvořit prostředí, které bude pro každého člena přínosem, a které mu umožní posunout se se svým podnikáním nebo projektem dál. Členové budou moci za členský poplatek využívat prostory CC ČB v Chelčického ulici v Českých Budějovicích, dále všechny zde nabízené služby a samozřejmě mají nárok zúčastnit se eventů organizovaných CC ČB.

Více informací mohou získat zájemci na stránkách CC ČB http://www.coworkingcb.cz/.

Portál českých biotechnologií Gate2Biotech

Gate2Biotech, který má status oficiálního portálu českých biotechnologií, je určen zejména pro biotechnologické firmy, dodavatele, investory, ale také instituce, studenty a širokou veřejnost. Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie.

Portál Gate2Biotech:

  • sdružuje biotech komunitu
  • vydává biotech ročenku
  • kompletuje databáze
  • sleduje aktuální dění
  • dává prostor inovativním nápadům
  • hledá půdu pro investory
  • dělá celosvětovou osvětu

Portál Gate2Biotech je k dispozici na internetových stránkách http://www.gate2biotech.cz/.

Technické a vzdělávací konsorcium při VŠTE

Technické a vzdělávací konsorcium při VŠTE je sdružení právnických osob, jejichž členy jsou především střední školy technického zaměření v jižních Čechách. Cílem konsorcia je především podporovat technické vzdělávání a prostupnost mezi jednotlivými stupni vzdělávací soustavy.

Sdružení a kluby při Jihočeské hospodářské komoře

Záměrem a hlavním posláním jednotlivých sdružení a klubů při Jihočeské hospodářské komoře je především zprostředkování vzájemné komunikace a spolupráce mezi jednotlivými členy, propojování podnikatelské sféry s dalšími aktéry na trhu, např. školská zařízení, reagování na konkrétní a individuální požadavky členů sdružení a klubů, speciálně zaměřená nabídka služeb, včetně vzdělávacích akcí pro jejich členy. Na významu nabývá i neformální setkávání, které vede k výměně best praktice, obchodních kontaktů a navázání spolupráce.

Czech Cloud Cluster s.p.o.

Czech Cloud Cluster s.p.o. je zaměřený na problematiku datových center, Cloud technologií a moderních energeticky efektivních technologií a ICT služeb. Cílem aktivit Klastru je rozšíření stávající infrastruktury a vytvoření nástrojů pro efektivnější využívání vnitřních zdrojů a kapacit Klastru, a to za účelem příznivě podporovat ekonomický růst a funkční spolupráci členů.

Czech Cloud Cluster se zaměřuje jak na rozvoj inovačních aktivit, rozvoj lidských zdrojů, tak i na organizaci společných marketingových akcí a výzkumů, vytvoření společné značky, společnou PR komunikaci a další. Mimo jiné je významná pro členy klastru i vzájemná spolupráce a společné sdílení kapacit mezi členy klastru s cílem úspory prostředků a sdílení zkušeností, společný nákup tam kde je to účelné a vytvoření katalogu zdrojů pro sdílení, přístroje, technologie, balící linky. V neposlední řadě je podstatou spolupráce i sdílení obchodních informací v rámci klastru, crosseling, bundlování služeb, selsforce.

Chutná hezky Jihočesky

Projekt CHUTNÁ HEZKY.JIHOČESKY (CHJ)  organizuje od roku 2007 Regionální agrární komora Jihočeského kraje za podpory Jihočeského kraje. Cílem je systémová propagace kvalitních potravin z jihočeské produkce. Jedním z nástrojů je stejnojmenná soutěž. Každoročně se koná pod záštitou hejtmana a umožňuje získat nadstandardní marketingový přínos  zúčastněným jihočeským výrobcům potravin pro vítězné produkty, které získají právo užívat ochrannou známku CHJ.

Subjekty už pouhým zapojením se do projektu CHJ dostanou možnost konfrontovat se s regionální konkurencí. V rámci bedlivého komisního rozboru jejich produktů mnohdy od nezávislých expertů získají cenné rady a doporučení, jak kvalitativně nebo marketingově zboží vylepšit. 

Oceněné výrobky mají zajištěnou inzerci a medializaci zdarma. Popularitu jim přináší prezentace na webových stránkách, billboardech, na zemědělských i potravinářských výstavách ale též na veletrzích cestovního ruchu.