Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách

IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, vás srdečně zve na seminář na téma Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách.

Kdy: pátek 2. prosince 2016 od 14.00 hod.
Kde: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Programy přímé podpory VaV ve firmách jsou tradičním nástrojem inovační politiky v České republice. Jejich hodnocení však bylo doposud prováděno velmi povrchně. Martin Srholec představí, jakým způsobem je možné provádět ekonomické odhady motivačního účinku  veřejných dotací na firemní VaV výdaje.

Své místo si rezervujte předem emailem na adrese idea@cerge-ei.cz nebo vyplňte registrační formulář Registrační formulář.

Zdroj: www.avcr.cz