OP VVV: Seminář pro příjemce - Výzkumné infrastruktury

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá semináře pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 1, ve Výzvě č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury.

Datum konání: 27. 6. 2017

Čas konání: 09:30−16:30 (registrace od 9:00)

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

Cílem seminářů je seznámit účastníky s realizační fází projektů, problematikou zpráv o realizaci a žádostí o platbu, změnovým řízením, veřejnými zakázkami a adekvátními moduly IS KP 2014+. Seminář je přednostně určen pro zástupce příjemců finanční podpory v rámci této výzvy, popř. jejich partnerů, a že vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast nejvýše 2 zástupců za 1 projekt. Celkový počet účastníků je omezen na 80.

 

Zdroj: www.msmt.cz