OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K VĚDECKÝM INFORMACÍM A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ V H2020

Nakládání s duševním vlastnictvím ať už jde o stávající znalosti účastníků projektů, nebo výzkumné výsledky,  tvoří jednu z komplexních oblastí rámcového programu Horizont 2020 („H2020“). Mnoho otázek i nadále vyvolávají otevřený přístup (Open Access) k vědeckým publikacím a problematika výzkumných dat (jejich management či zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím otevřeného přístupu).
Právě oblasti výzkumných dat se na semináři ujme zahraniční host Dr. Marjan Grootveld (z nizozemského institutu DANS), která se věnuje udržitelnému a dostupnému uchovávání výzkumných dat. Ostatní části semináře přednesou národní kontakty pro právní otázky z TC AV ČR.

Seminář je určen primárně pro zájemce, kteří již mají základní povědomí o programu Horizont 2020.

Datum: 8.12.2016 09:30 – 14:00
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Seminář bude probíhat v českém a anglickém jazyce. Tlumočení nebude poskytováno.

Kontakt:

 

Zdroj: www.tc.cz