Poradenství pro firmy

Poradenské služby v oblasti digitalizace

V rámci projektu Jihočeský Digi Hub (JDH) poskytuje JVTP, a. s. poradenské služby a  podporu procesů souvisejících s postupnou digitální transformací regionálních firem. Současně probíhá podpora rozvoje digitálních kompetencí ve školách, a to na všech stupních vzdělávacího systému, a  podpora navazujícího a celoživotního vzdělávání s ohledem na rozvoj digitálních dovedností.

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. provozuje v rámci společné regionální iniciativy JDH testovací laboratoř pro nové technologie zaměřenou na tyto oblasti:

 • Robotická procesní automatizace (RPA)
 • Umělá inteligence (AI)
 • Virtuální a rozšířená realita (VR + AR)

Testovací laboratoř Jihočeského vědeckotechnického parku je připravena pro ověření a vyzkoušení možností využití robotické procesní automatizace ve firemní praxi a v rámci činností veřejné správy.

Další specifické aktivity JDH:

 • Vytváření sítě poskytovatelů služeb - vytvoření  funkčního kolaborativního uskupení různých regionálních subjektů, které jsou schopny poskytovat relativně komplexní služby v oblasti digitální transformace procesů, produktů a služeb.
 • Poradenské služby v oblasti digitalizace včetně možností financování.
 • Nástroje podpory digitální transformace zejm. malých a středních podniků v regionu.
 • Komunita a vzdělávání v oblasti digitalizace (workshopy, kulaté stoly, semináře).
 • Osvěta a marketing.

Jihočeský Digi Hub

Služby infrastruktury

Počátkem roku 2021 začne JVTP, a.s. realizovat projekt financovaný z OP PIK výzvy Služby Infrastruktury s názvem „Služby JVTP – Podpora trendů“, jehož cílem je poskytovat zvýhodněné expertní poradenské služby malým a středním podnikům  a OSVČ z Jihočeského kraje a tím zintenzivnit jejich inovační aktivity s důrazem na aspekty digitalizace a zavádění prvků průmyslu 4.0 s přímým dopadem na posílení jejich konkurenceschopnosti.

Informační servis pro podnikatele

Jihočeská hospodářská komora zajišťuje pro firmy a začínající podnikatele základní bezplatný informační podnikatelský servis v následujících oblastech:

 • Informace o podnikání, informace o regionu, kraji, podmínkách podnikání v rámci EU a jednotného evropského trhu
 • Poradenství pro začínající podnikatele – konzultace k problematice založení firmy, konzultace podnikatelského záměru, včetně jeho přípravy a kalkulace
 • Informace v oblasti legislativy a práva
 • Dotační poradenství
 • Analýza možných zdrojů financování projektového záměru
 • Poradenství k programům podpory MSP na regionální, celostátní úrovni a z prostředků SF EU
 • Informace a poradenství v oblasti zahraničního obchodu
 • Firemní poradenství - obecné, zprostředkování odborného poradenství, např. ekonomické, organizační, právní a jiné
 • Informační místa pro podnikatele (InMP) - základní informace potřebné pro podnikání. Tyto informace obdrží každý podnikatel z veřejných informačních zdrojů rychle, přehledně a bezplatně.

Kontaktovat se je možné na internetové adrese www.jhk.cz, tel.: 387 699 311, email: poradenstvi@jhk.cz.