Poradenství v oblasti mezinárodní VaV spolupráce

JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.

Pracovníkům výzkumu a vývoje v Jihočeském kraji nabízí JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s. možnost konzultovat připravované projektové záměry mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Konzultanti disponují dlouholetými zkušenostmi jak v oblasti zpracování projektových žádostí, tak i vyhledávání vhodných partnerů či podpory v průběhu realizace mezinárodního projektu.

Kontakty na pracovníky agentury jsou k dispozici na internetových stránkách JAIP, případně je možné se přímo obrátit na ředitelku společnosti Ing. Michaelu Novotnou, tel. 608 572 269, email: novotna@jaip.cz.