Prostory k podnikání

Začínajícím i zavedeným inovativním firmám jsou v kraji k dispozici prostory ve formě nájmu kancelářských, laboratorních či výrobních prostorů za výhodných podmínek.

Jihočeský vědeckotechnický park

V současné době funguje v Č. Budějovicích Jihočeský vědeckotechnický park I. etapa, který disponuje užitnou plochou 620 m2 a plní funkci Podnikatelského inkubátoru, Podnikatelského inovačního centra a Centra pro transfer technologií. Správou parku byla pověřena JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.. 

V rámci II. etapy výstavby Jihočeského vědeckotechnického parku vznikla novostavba s užitnou plochou 3097 m2 realizovaná společností Jihočeský vědeckotechnický park, a. s. založenou Jihočeským krajem. Prostory jsou určeny pro malé a střední inovativní firmy řešící otázku prostor pro svůj růst, tak pro absolventy univerzit, kteří mohou v prostorách parku realizovat své nápady či podnikatelské záměry a odstartovat tak kariéru v optimálních podmínkách s vazbou na akademicko-univerzitní prostředí.

Podnikatelský inkubátor Technologického centra Písek

Technologické centrum Písek, které bylo zkolaudováno v listopadu 2013, má k dispozici 7300 m2 kancelářských ploch, a 300 m2 v rámci podnikatelského inkubátoru. Kromě kancelářských prostor jsou v Technologickém centru Písek k dispozici laboratoře, dílny pro lehkou výrobu nebo speciální prostory s vysokým zabezpečením. Podstatnou součástí centra je jedno z nejmodernějších datových center v Evropě, které je zaměřené především na poskytování moderních ICT služeb a Cloud Computingu.

Vědecko-technický park „Třeboňské inovační centrum“

V roce 2004 byla zahájena činnost vědeckotechnického parku "Třeboňské inovační centrum"(TIC). V jejím rámci bylo vybudováno téměř 700 m2 nových ploch jako investic ENVI s.r.o s podporou MPO ČR. Současná výměra areálu TIC v Třeboni představuje plochu přes 1000 m2. Zakladateli a provozovateli vědeckotechnického parku jsou společnosti ENVI, s.r.o. a ENKI o.p.s. Třeboňské inovační centrum je akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

Hlavními partnery TIC jsou Jihočeská univerzita České Budějovice Ústav fyzikální biologie, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR a ČVUT Praha, Fakulta Strojní. V současnosti sídlí v areálu TIC 10 subjektů zaměřených na výzkum, vývoj a inovační podnikání.

Coworking centrum České Budějovice

Cowo České Budějovice (Cowo CB) je první coworkingové centrum v Českých Budějovicích, kde mají členové možnost pracovat na svých projektech a získávat nové kontakty pro své podnikání nebo své projekty. Hlavním cílem je vytvořit prostředí, které bude pro každého člena přínosem, a které mu umožní posunout se se svým podnikáním nebo projektem dál. Členové budou moci za členský poplatek využívat prostory CC ČB v Široké ulici v Českých Budějovicích, dále všechny zde nabízené služby a samozřejmě mají nárok zúčastnit se eventů organizovaných Cowo CB.

Více informací mohou získat zájemci na stránkách CowoČB https://www.cowocb.cz/.