Průmyslová práva

Jaké jsou možnosti ochrany práv průmyslového vlastnictví v ČR i ve světě a jak o ni požádat, jak proces probíhá, čeho se vyvarovat, která práva je obzvlášť nutné si hlídat a jak mohou pomoci právníci i poradci, přiblíží účastníkům semináře odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví, advokátní kanceláře a transferu technologií.

Účast na semináři je bezplatná.
Registrujte se prosím na e-mailové adrese ceskebudejovice@czechinvest.org nejpozději do 24. dubna 2017. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní údaje.

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s Úřadem průmyslového vlastnictví, Sdružením pro zahraničních investice AFI a dalšími partnery.