Seminář: Databáze průmyslových vzorů

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí o práci v databázích průmyslových vzorů ÚPV, Hague Express a eSearch.

Seminář se koná 7. června 2017 od 9.30 hod. do 12.30 hod.

Databáze:

  • ÚPV (české zapsané průmyslové vzory)
  • Hague Express (WIPO – mezinárodně zapsané průmyslové vzory)
  • eSearch (EUIPO – zapsané průmyslové vzory Společenství)

Součástí semináře budou i praktické příklady rešerší. Předpokladem k absolvování semináře je základní znalost práce s databázemi.

Přihlášky shromažďuje Institut průmyslověprávní výchovy Úřadu, PhDr. Jana Engelová Pavková, telefon: 220 383 117, fax: 224 311 566, e-mail: jpavkova@upv.cz. Seminář je bezplatný a koná se v budově Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč.

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz