CÍLE A AKTIVITY PROJEKTU

CÍLE A AKTIVITY PROJEKTU

Příjemce projektu: Jihočeský kraj
Partner projektu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2022

Projekt navazuje na Smart akcelerátor v Jihočeském kraji, kde byl v regionu ukotven základní inovační ekosystém propojující klíčové regionální aktéry a nositele strategických intervencí dle Akčního plánu RIS3.

Cílem pokračujícího projektu je posilování stávajících vazeb a využití výstupů v jednotlivých projektech k dalšímu rozvoji v identifikovaných strategických intervencích: Digitální region, Chytrá řešení pro region a Podpora vyšší inovační výkonnosti regionu. Klíčové oblasti definované v Krajské RIS3 se prolínají do všech uvedených intervencí.

Aktivity projektu realizují Jihočeský kraj (aktivita Marketingová a komunikační strategie kraje a Vzdělávání) a Jihočeský vědeckotechnický park (aktivity Základní tým, Vzdělávání, Mapování, Twinning a Pilotní ověření).

Jednotlivé aktivity zahrnují práci s cílovými skupinami (firmy, municipality, výzkumné organizace), mapování inovačního prostředí, resp. potřeb cílových skupin, realizaci pilotního projektu, transfer zahraniční dobré praxe a propagaci inovačních aktivit a značky „Jihočeský kraj - Místo, kde nemusíte dělat kompromisy“.

Dále je cílem na základě shromážděných znalostí a údajů zpracovat návrhy nových opatření a projektů a každoročně aktualizovat Akční plán RIS3 strategie Jihočeského kraje.

Realizační tým je zároveň v úzkém kontaktu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které řeší agendu RIS3 strategie na národní úrovni, zejména ve vztahu k využití Evropských strukturálních a investičních fondů, ale také národních programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací.