SME Instrument Conference

Datum: 23.11.2016 – 24.11.2016
Kde: TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádá ve dnech 23. a 24. listopadu 2016 mezinárodní SME Instrument Conference. Akce se uskuteční v konferenčním centru Technologického centra AV ČR.

Cílem konference je přiblížit českým malým a středním podnikům problematiku zapojení do evropských výzkumných projektů.

Vybrané firmy budou mít možnost druhý den (24.11.2016) konzultovat svůj projektový záměr se zahraničními hodnotiteli.
Pořadatel preferuje, aby se jednalo o vlastní návrh předkladatele. Zájemce o konzultaci musí mít zpracované písemné podklady v angličtině a do 15. 11. 2016 je (celé nebo část) zaslat do TC. Může se jednat o záměr, teze i kompletní nový nebo dříve podaný projektový návrh do SME Instrumentu fáze 1 nebo 2. TC vybere dle svého uvážení šest až osm návrhů a nejpozději 21. 11. 2016 bude informovat zájemce, zda byl vybrán na konzultaci. Na poskytnutí konzultace není právní nárok. TC garantuje zájemcům plnou diskrétnost.

Program konference naleznete zde.

Účast na konferenci je bez poplatku, na akci je nutno se registrovat. Počet míst je omezen.

 

Zdroj: www.tc.cz