1000x1000-1463386501-bez-nazvu

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Název a adresa instituce

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

https://www.bc.cas.cz/

Základní informace

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (dále jen "BC") tvoří pět vědeckých ústavů (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a od roku 2016 je součástí BC i výzkumná infrastruktura SoWa, zaměřená na komplexní studium půdních a vodních ekosystémů a jejich vzájemných interakcí.

V současné době je Biologické centrum se svými více než 780 zaměstnanci největší mimopražskou institucí Akademie věd České republiky. Zároveň patří mezi největší vědecká pracoviště ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě.

Společným jmenovatelem vědeckého výzkumu jednotlivých ústavů BC i výzkumné infrastruktury SoWa jsou témata evoluční biologie a ekologie s důrazem na původ a vývoj druhové rozmanitosti a její udržitelnosti.

Stručné představení zaměření a činností v oblasti výzkumu

Zěmědělství, lesnictví, rybářství, potravinářství

 • biologická ochrana rostlin proti hmyzím škůdcům
 • ekologický boj proti hmyzím škůdcům lesních dřevin
 • analýza šíření antibiotik a rezistencí vůči antibiotikům v půdě
 • diagnostika onemocnění včel a dalších opylovačů
 • potravní doplněk pro včely pro zvýšení jejich odolnosti a imunity
 • diagnostika rostlinných virů a účinnější obrana proti virovým chorobám
 • detekce nových rostlinných virů
 • analýza úrodnosti a kvality půdy
 • diagnostika parazitů v chovech ryb a jejich eliminace
 • využití půdních mikroorganismů pro potravinářské a průmyslové účely
 • biotechnologie

Zdraví lidí a zvířat

 • řešení ekonomických a medicínských problémů souvisejících s parazity lidí i zvířat
 • vývoj vakcíny proti klíšťatům pro domácí a hospodářská zvířata
 • vývoj univerzální lidské vakcíny proti klíšťatům a potenciálních léčiv proti klíšťové encefalitidě a dalším virovým onemocněním způsobených parazity
 • výzkum střevního mikrobiomu a použití bezpečných střevních parazitů pro léčení autoimunitních onemocnění
 • využití sbírky půdních mikroorganismů pro hledání biologicky aktivních látek vhodných pro medicínu (antibiotika, protizánětlivé látky)
 • metabolomická analytika

Životní prostředí

 • posuzování kvality složek životního prostředí a biodiverzity (půda, voda, les, louka, krajina) a analýza stavu životního prostředí
 • krátkodobý i dlouhodobý monitoring stavu životního prostředí
 • revitalizace, rekultivace a fytoremediace krajiny (stanoviště vyčerpaná intenzivním zemědělstvím, postindustriální stanoviště, stanoviště s ekologickou zátěží)
 • regenerace a revitalizace půdy a vody v životním prostředí
 • vyhodnocování antropogenních vlivů a znečištění
 • formulace opatření pro ochranu přírody k dosažení vyváženého stavu ekosystému a vysoké biologické rozmanitosti
 • formulace opatření pro management chráněné krajiny
 • hodnocení ekologického stavu a management vodních těles (Římov, Lipno, šumavská jezera) a jejich povodí
 • prognóza vývoje kvality životního prostředí v závislosti na lidské činnosti a na klimatických změnách