vše

Fakulta managementu Vysoká škola ekonomická v Praze

Název a adresa instituce             

Fakulta managementu Vysoká škola ekonomická v Praze

Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec

https://fm.vse.cz/

Základní informace

Fakulta managementu je jednou z šesti fakult Vysoké školy ekonomické (VŠE). Sídlí v Jindřichově Hradci. Nabízí bakalářský a magisterský akademicky zaměřený studijní program Management a bakalářský profesně zaměřený studijní program Procesní řízení. Dále nabízí i studijní program v doktorském stupni studia a poskytuje řadu kurzů v rámci celoživotního vzdělávání či specifických kurzů pro odbornou sféru.

Vědecko-výzkumná činnost fakulty je zaměřena především na rozvoj a aplikaci těch disciplín, které manažerskou činnost a zejména pak manažerské rozhodování podporují. Tematicky vědecko-výzkumná činnost zahrnuje např. strategické řízení, organizační chování, marketing a spotřebitelské chování, zdravotnický management, metody podpory manažerského rozhodování, oceňování apod.

Stručné představení zaměření a činností v oblasti výzkumu

Fakulta managementu VŠE nabízí poradenství v následujících oblastech: řízení organizačních procesů, strategického marketingu, plánování a rozhodování organizace, managementu dopravních a logistických systémů, oceňování majetku a využívání prostředků balíku MS Office. Dále provádí služby v podobě sběru dat a jejich následného zpracování. Pro soukromý sektor zpracovává mystery shopping, analýzy trhu, ekonomické modelování a vyhodnocování aktivit organizací.

Fakulta managementu VŠE nabízí poradenství v následujících oblastech: regionální rozvoj a hospodaření měst a obcí, řízení a modelování organizačních procesů, strategické plánování a rozhodování organizací veřejného sektoru, profesní vzdělávání a rekvalifikace, provádí služby v podobě sběru dat a jejich následné analýzy.