1000x1000-1399367968-jihoceska-univerzita-logo-02

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Název a adresa instituce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05  České Budějovice
https://www.jcu.cz/cz/, https://www.jctt.cz

Základní informace

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy.

Na univerzitě studuje téměř 9 000 studentů ve více než 230 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na 8 fakultách – Ekonomické fakultě, Fakultě rybářství a ochrany vod, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě, Teologické fakultě, Zdravotně sociální fakultě, Zemědělské fakultě.

Pro širokou veřejnost univerzita nabízí kurzy a programy celoživotního vzdělávání.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se řadí mezi výzkumně orientované univerzity. Výzkum na JU se orientuje zejména na otázky přírodních, sociálních a humanitních věd. Významným aspektem vědecko-výzkumné činnosti univerzity je úzká spolupráce s ústavy Akademie věd České republiky. Od roku 2019 je univerzita nositelem ocenění HR Excellence in Research Award, prestižního ocenění zavazujícího výzkumné instituce k vytváření přátelských pracovních podmínek, profesního rozvoje a transparentních postupů přijímání výzkumných pracovníků.

Stručné představení zaměření a činností v oblasti výzkumu

Z hlediska oborové profilace dosahuje univerzita excelentních, mezinárodně konkurenceschopných výsledků zejména v přírodovědných oborech (biologie, vědy o zemi, chemie, jiné přírodní vědy), dále v zemědělství, lesnictví a rybářství. I přes nižší míru orientace na medicínské obory, i výsledky výzkumné činnosti v této oblasti jsou v rámci celorepublikového srovnání velmi dobré. Stále více se také daří rozvíjet výsledky v technických oborech propojených s přírodovědnými (např. materiálové a environmentální inženýrství).

 • inovativní technologie k licencování;
 • zakázkový výzkum a vývoj;
 • vyhledání výzkumných partnerů pro společný výzkum;
 • zprostředkování odborných konzultací s výzkumníky;
 • využití výzkumných, vývojových, laboratorních a přístrojových kapacit na univerzitě;
 • poradenství v oblasti transferu technologií;
 • inovativní know how k využití v rámci veřejného sektoru
 • zakázkový či kontrahovaný výzkum a vývoj;
 • vyhledání vhodných výzkumných partnerů pro společný výzkum a rozvoj spolupráce v rámci odborných témat;
 • zprostředkování odborných konzultací s výzkumníky;
 • celoživotní vzdělávání;
 • využití výzkumných, vývojových, laboratorních a
 • poradenství v oblasti transferu znalostí;

Na Jihočeské univerzitě Vám nabízíme příležitost zprostředkování využití přístrojů a know-how Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Umožníme Vám inovovat produkt nebo vyřešit problémy, se kterými se při vývoji potýkáte, a to pomocí:

 • špičkových přístrojů, které pro Vás mohou být cenově nedostupné, nebo jejich pořízení finančně neefektivní;
 • odborníků, kteří Vašemu problému rozumí a poradí Vám s jeho řešením; nabídky služeb, které nejsou v běžném komerčním prostředí v tuzemsku dostupné.