mbú

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - pracoviště Nové Hrady (Laboratoř strukturní biologie a bioinformatiky)

Název a adresa instituce

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - pracoviště Nové Hrady (Laboratoř strukturní biologie a bioinformatiky)

Zámek 136, 373 33 Nové Hrady

https://nh.cas.cz/

www.konferencnizamek.cz

Základní informace

V laboratoři je prováděn výzkum v oblasti strukturní a systémové biologie na úrovni molekul, buněk, tkání i celého organismu. V rámci výzkumu se kombinují různé metody od výpočetních a spektroskopických, přes molekulární biologické, biochemické s krystalizací proteinů. Laboratoř je zaměřena na biologii molekulárních systémů, vztah mezi strukturou a funkcí proteinů, dynamickými změnami souvisejícími s funkčními procesy na úrovni protein, vzájemnou interakcí kofaktorů a podjednotek v proteinových komplexech a studium průchodu iontu a biomolekul buněčnou membránou. Součástí areálu zámku je rovněž rozsáhlé kongresové centrum.

Stručné představení zaměření a činností v oblasti výzkumu

Nabídka laboratoří pro školení a workshopy, nabídka konferenčních prostor s ubytovací kapacitou (k pořádání konferencí, výjezdních zasedání, školení, seminářů, meetingů, kongresů, workshopů a jiných firemních akcí nebo i např. plesů).

Výzkumná činnost v oblasti strukturní bilogie, bioinformatiky a systémové biologie. Organizování školení a exkurze pro školy. Organizace odborných konferencí. Nabídka školících prostor, včetně laboratoří. Nabídka konferenčních prostor s ubytovací kapacitou (k pořádání konferencí, výjezdních zasedání, školení, seminářů, meetingů, kongresů, workshopů a jiných akcí pro vědecký i veřejný sektor).