1000x1000-1463386726-bez-nazvu

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - Centrum ALGATECH

Název a adresa instituce

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - Centrum ALGATECH

Novohradská 237 - Opatovický mlýn, 379 01 Třeboň

www.alga.cz

Základní informace

Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR - Centrum ALGATECH – patří mezi světově uznávaná pracoviště základního a aplikovaného výzkumu mikroskopických řas, sinic a fotosyntetických bakterií, včetně vývoje řasových biotechnologií. Je největším pracovištěm zabývajícím se základním i aplikovaným výzkumem mikroskopických řas v České republice.

Stručné představení zaměření a činností v oblasti výzkumu

Nabízíme spolupráci formou smluvního nebo kolaborativního výzkumu. V aplikačním sektoru se věnujeme především:

 • Výběru vhodných kmenů mikrořas pro produkci požadovaných látek.
 • Šlechtění mikrořas (non GMO).
 • Stanovení podmínek pro optimální kultivaci vybraných kmenů mikrořas.
 • Kultivaci mikrořas v autotrofním i heterotrofním režimu.
 • Kultivaci obohacených mikrořas (například selenem nebo železem)
 • Izolaci a purifikaci cenných látek pomocí chromatografických metod (CCC).
 • Procesu zpracování řasové biomasy.
 • Analýzám cenných látek, především pigmentů a mastných kyselin.
 • Speciálním mikroskopickým analýzám.

Služby pro veřejný sektor:

 • Konzultace v oblasti bezpečnosti potravin s obsahem mikrořas, analýzy, kontrola jakosti takových produktů. Genetické analýzy pro kontrolu definovaných druhů mikrořas.
 • Školící pracoviště pro bakalářské, magisterské a doktorské práce.