1000x1000-1399368774-593px-logo-vste1

Vysoká škola technická a ekonomická v ČB

Název a adresa instituce

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

https://www.vstecb.cz

Základní informace

VŠTE jako neuniverzitní vysoká škola s profesním zaměřením přednostně rozvíjí aplikovaný a smluvní výzkum. Zaměření realizovaného výzkumu respektuje jak akreditované studijní programy, tak i konkrétní požadavky podnikové a společenské praxe. Pro zajištění výzkumu je k dispozici kvalitní laboratorní a přístrojové zázemí a vybavení, které je dále rozšiřováno.

Více než 3 000 studentů studuje v těchto studijních programech:

Bakalářské programy: Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů, Technologie a řízení dopravy, Strojírenství, Pozemní stavby, Business Analytik.

Navazující magisterské programy: Podniková ekonomika, Logistika, Pozemní stavby, Znalectví, Strojírenství.

Stručné představení zaměření a činností v oblasti výzkumu

VŠTE aktivně spolupracuje s podniky v oblasti inovací. Toto zajištuje prostřednictvím projektů aplikovaného výzkumu (zejména projektů podporovaných Technologickou agenturou České republiky), dále pak VŠTE realizuje inovace prostřednictvím inovačních voucherů, kterých řešila hned několik. Podpora na tyto vouchery byla zajištěna prostřednictvím národní i krajské úrovně. V neposlední řadě se jedná o smluvní výzkum, který je plně hrazen z prostředků podniků.

Pokud v důsledku vědecké činnosti vznikne know-how s potenciálem, je toto know-how duševně ochráněno prostřednictvím užitného vzoru nebo patentu. Následně probíhá komercionalizační fáze, na které se podílí původce a úsek vnějších vztahů. V současné době je v jednání o komercionalizaci několik užitných vzorů.