Veletrh Věda, výzkum, inovace 2017

Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) vytváří novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou ročně fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem i odborné a široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat především inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti, bez jejichž činnosti by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představí úspěšné zavádění inovací v praxi a budou mít možnost získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.

Datum: 28.2.2017 – 3.3.2017
Kde: Brno, Výstaviště BVV

Součástí veletrhu bude bohatý doprovodný program – konference, semináře zaměřené například na dotační programy pro oblast výzkumu a inovací a na ochranu průmyslového vlastnictví, networkingové meeting pointy či panelové diskuze. Bude se diskutovat na témata jako: Průmysl 4.0, Smart Cities, transfer znalostí a jeho aktuální trendy, sdílená ekonomika, 3D tisk, nanotechnologie a další.

Veškeré další informace naleznete na stránkách veletrhu.

Prezentujte s námi plánované a realizované výsledky vašeho výzkumu, vývoje a inovací. Přihláška je k dispozici ZDE.

 

Zdroj: www.vvvi.cz