Workshop Právní rámec VVI

Společnost alevia s.r.o. pořádá ve spolupráci s Karlem Zuskou z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři dne 6. června 2017 pravidelný workshop k aktualitám právního rámce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Speciální část se bude věnovat Metodice 2017+.

Workshop se bude zabývat průřezově všemi oblastmi včetně problematiky veřejného zadávání (nejnovější zkušenosti s aplikací nového zákona), veřejné podpory (zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a jeho novelizace, návrh nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací) atd.

Část workshopu bude věnována také problematice vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem dotací. A to především v souvislosti s hodnotícím a schvalovacím procesem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - jak se postavit k případům, kdy projekt byl zamítnut na základě chybných posudků, co dělat v případě krácení rozpočtu atd.

Hostem červnového worskhopu je Jitka Moravcová, kterou bude hovořit o činnosti RVVI a Metodice 2017+.

Pravidelnými účastníky jsou představitelé fakult, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních výzkumných organizací a zástupci veřejné správy i soukromého sektoru.

Workshop se koná od 10:00 do cca 16:00 v hotelu IBIS na Smíchově. Kapacita je omezená. Uzávěrka registrace: 23. 5. 2017 nebo při naplnění kapacity workshopu. Zde se můžete přihlašovat.

Další termíny workshopů v roce 2017:

úterý 26. 9. 2017
úterý 5. 12. 2017

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz