Workshop SME Instrument 2017

Dne 18. 5. 2017 pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR workshop, kde budou prezentovány nejnovější informace týkající se problematiky nástroje pro malé a střední podniky - SME Instrument programu Horizont 2020.

V přednáškové části vystoupí zástupci MPO, TC AV ČR, hodnotitelé návrhů projektů, předkladatelé projektů a držitelé osvědčení Seal of Excellence.

Kdy: 18.5.2017
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Vybrané firmy budou mít možnost v průběhu odpoledního programu konzultovat svůj projektový záměr se zahraničním hodnotitelem z Rakouska Bernhardem Schneiderem. Pořadatel preferuje, aby se jednalo o vlastní návrh předkladatele. Zájemce o konzultaci musí mít zpracované písemné podklady v angličtině a do 10. 5. 2017 je (celé nebo část) zaslat do TC e-mailem na skarka@tc.cz. Může se jednat o záměr, teze i kompletní nový nebo dříve podaný projektový návrh do SME Instrumentu fáze 1 nebo 2. TC vybere dle svého uvážení nejvýše 4 návrhy a nejpozději 15. 5. 2016 bude informovat zájemce, zda byl vybrán na konzultaci. Na poskytnutí konzultace není právní nárok. TC garantuje zájemcům plnou diskrétnost. Z organizačních důvodů žádáme zájemce o konzultaci, aby svůj zájem deklarovali už při registraci na akci.

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz