Nabídka pro vědce a studenty

Pro pracovníky výzkumu a vývoje, studenty a vědce jsou k dispozici aktivity a projekty, jako je poradenství, podpora spolupráce s firmami, zajištění financování a další.