Proč podnikat v Jihočeském kraji?

Jihočeský kraj podporuje vznik a rozvoj inovativních firem, které představují velký růstový potenciál pro region. Vzhledem k tomu, že začínající firmy jsou v počáteční fázi nejvíce ohroženy, je zapotřebí nabídnout jim aktivity, které zabezpečí nadstandardní podnikatelské prostředí a umožní jednotlivým podnikatelským a především technologicky orientovaným a inovačním záměrům vůbec vzniknout resp. úspěšně se realizovat. 

Jedná se především o zprostředkování zdrojů informačních, finančních, právních, expertních apod., které umožní realizovat finalizaci inovačního procesu ve firmách. Umožní zavést nové výrobky a služby využívající výsledků výzkumu a vývoje, a vzájemné spolupráce akademické obce a subjektů hospodářské praxe.

V Jihočeském kraji jsou k dispozici následující projekty a aktivity: